KÓDOVÁNÍ MAGNETICKÉ PÁSKY LOCO (300 Öe), HICO (2750 Öe):

Magnetická páska může být umístěna u horní nebo dolní hrany karty.

Uložení magnetické pásky 


1. STOPA (IATA): počet znaků 79

písmena A - Z

číslice 0 - 9

speciální znaky " & ´. + , : ; < = [ ] _ @ ( ) - / $ ! (mezera)

 

2. STOPA (ABA): počet znaků 40

číslice 0 - 9

oddělovač =

 

3. STOPA (Thrift): počet znaků 104

číslice 0 - 9

oddělovač = :