Podklady pro tisk zašlete na adresu: náš mail.
Soubory před odesláním zazipujte.

Grafiku dodávejte v tiskovém souboru *.pdf - Adobe Acrobat nebo Corel Draw *.cdr (do verze 17), z jiných programů exportujte jako  Adobe Illustrator *.ai., encapsulated postscript *.eps, případně ve fotmátu .tiff, rozlišení 300 dpi, rozměr 88 x 56 mm bez ořezových značek a bez kůlatých rohů.
Při exportu převeďte písma (fonty) do vektorů (curves).

Pro technologii malonákladového (retransferového) tisku s proměnnými daty je možné dodat tiskové .pdf - stránka 88 x 56 mm - každá karta včetně proměnných dat na samostatné stránce, nebo dodání jedné grafiky bez proměnných dat.
Umístění proměnných dat (personifikaci karet) je nutné dodat v náhledu (např. .jpg) s udáním typu a velikosti fontů,
typu čárového kódu, umístění a rozměr fotografie držitele karty.............. Proměnná data dodejte v tabulce .xls takto:
Každá karta samostatný řádek, každá proměnná do samostatného sloupce.

Rozměr grafiky - 88 x 56 mm, tedy tzv. „na spad” přes rozměr karty (85,6 x 54 mm).
Rohy grafiky - ostré. Bitmapové objekty - oříznuty na uvedené rozměry.


Rozměr plastové karty

Žádný objekt s vyjímkou pozadí by neměl být blíže než 3 mm od okraje čistého rozměru karty (85,6 x 54 mm).
Vzhledem k toleranci tisku může dojít k drobnému posunu grafiky vůči hraně karty, což při menší vzdálenosti
objektů od hrany působí rušivě. Pozadí (včetně grafických objektů) tištěné „na spad” musí dosahovat až k okraji
hrubého rozměru (88 x 56 mm). Pokud některý objekt přesahuje hrubý rozměr, musí být oříznut.

grafika na kartu

Výsledný produkt - plastová karta, rozměr ISO 85,6 x 54 mm
Rozměr karty-final

podklady pro tisk - ke stažení zde: podklady pro tisk